İzmir Hazırlık Atlama Kursu

İzmir Hazırlık Atlama (Proficiency) Kursu

Hazırlık Atlama (Proficiency) sınavı, üniversitelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları yabancı dil seviye tespit sınavıdır. Üniversite sınavını kazanmış öğrenciler, bu sınavdan yeterli puanı aldıkları takdirde, İngilizce hazırlık sınıfı okumadan 1.sınıfa geçiş yapabilirler. Başarı yakalayamayan öğrenciler ise aldıkları puana göre ilgili sınıflara yerleştirilirler ve bir yıl süren yoğun bir İngilizce eğitim programına tabi tutulurlar. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler yıl sonunda ikinci bir seviye tespit sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler kendi bölümlerine başlarken, başarı sağlayamayan öğrenciler yeni dönem eğitim programına göre ikinci bir İngilizce sınavına girerler. Sınavı geçemeyen öğrenciler ikinci kez Hazırlık Sınıfına devam etmek zorundadırlar.

 • Bu sınavda başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olur, sene kaybı olmadan kendi bölümlerine başlarlar.

Soru Dağılımları

 • grammar
 • reading
 • writing
 • listening
 • Speaking

Not: Yukarıdaki Grafik Üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir.

HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMI

Hazırlık atlama sınavı grammar, reading, writing, listening ve speaking gibi bölümlerden oluşur. Ancak bu bölümler üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Bir üniversite seviye tespit sınavında dinleme becerisini test ederken, diğeri dinleme becerisini sınav kapsamına almayabilir.

Hazırlık Atlama Sınav Programımız

Çağdaş Akademi olarak amacımız, üniversite sınavını kazanan öğrencilerin üniversiteler tarafından düzenlenen İngilizce muafiyet sınavlarında başarılı olarak ilgili bölümde eğitime başlamalarını sağlamaktır.

 • Eğitim içeriğimiz her üniversite için özel hazırlanır.

Neler Yapıyoruz?

 • Grameraltyapısını oluşturarak öğrencilerimizin eksiklerini gideriyoruz.
 • Gramer bazlı farklı soru türlerine nasıl yaklaşmanız gerektiğini sizlere öğretiyoruz.
 • Kelime çalışmaları ile akademik sınavlarda karşılaşılan kelimeleri öğrenmenizi sağlıyoruz
 • Zamanı iyi değerlendirme ve doğru cevaba en kolay nasıl gidebileceğinizi öğretiyoruz.
 • Yazma bölümünde, sınavda çıkabilecek makale örneklerini üzerinde çalışarak bu makaleleri hangi teknikle yazmanız gerektiğini öğretiyoruz.
 • Konuşma bölümünde, sınavda çıkabilecek başlıklar üzerine karşılıklı konuşma tekniklerini sizlere sunuyoruz.
 • Dinleme bölümünde, metin takibi ve dinlediğini yakalayabilme yeteneklerinizi geliştiriyoruz.

Üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavlarında Ölçtükleri Beceriler.

Sitede yer alan bilgiler çeşitli kaynaklardan ve Üniversitlerin İnternetsitelerinden alınmıştır.

HAZIRLIK ATLAMA

SKILLS

UNIVERSITIES

Grammar

Reading

Listening

Writing

Speaking

Bilkent

x

x

x

x

ODTÜ

x

x

x

x

Hacettepe

x

x

Yeditepe

x

x

x

x

İTÜ

x

x

x

x

Atılım

x

x

x

Başkent

x

x

TOBB

x

x

x

x

x

Çankaya

x

x

x

x

x

Ufuk

x

x

Boğaziçi

x

x

x

x

Bahçeşehir

x

x

x

x

x

Yıldız Teknik

x

x

Gazi

x

x

Karadeniz Teknik

x

x

İstanbul

x

x

x

x

Marmara

x

x

Uludağ

x

x

Dokuz Eylül

x

x

x

Erciyes

x

x

Doğu Akdeniz

x

x

x

x

x

Ankara

x

x

x

Üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavlarıyla İlgili İpuçları

Bilkent Cope (Certificate of Proficiency in English) Sınavı. Sınav 2 aşamadan oluşuyor.

 • 1.AŞAMA : Kur belirleme sınavı. 170 soru var. Grammar ve Vocabulary`den oluşuyor. Çoktan seçmeli bir sınav. 4 şık var. Basitten başlayıp zora doğru gidiyor. Tıpkı Coach English Academy`de ki seviye tespit sınavı gibi. Geçme notu  %60   ( 102).

     Not: 1. aşamayı geçemeyen 2. aşamaya giremiyor.

 • 2.AŞAMA : 4 bölüm var.
  • a) READING : 35 soru var. 3 kısa 2 de orta uzunlukta toplam 20 sorudan oluşan 5 metin var. Bir de 15 soruluk uzun bir metin var.

Geçme notu %60 (21)

Reference tipi sorular var.

“Where`s this text taken from?” (newspaper, magazine, article…) tipi sorular var.

“Tone” soruları var. Yazarın tarzı soruluyor (indifferent, coherent, pessimistic, optimistic, sarcastic, ridiculous, cynical…)

“Main idea” soruları var.

Soru tipleri Toefl`a biraz benziyor.

Bu bölümün süresi 75 dk.

1.

o    b) WRITING : 2 konu veriliyor ve biri hakkında yazılıyor. Discussive essay veya Free writing Akademik writing olacak. Aşağı yukarı 350 kelimelik bir essay olacak. 20 üzerinden 12 almak gerekiyor. Süre 60 dk.

                          c) LISTENING : 2 adet 15`er soruluk text var. Bir kere okunuyor. Öğrenciler dinlerken not alıyor. Sorular sonradan dağıtılıyor. Çoktan seçmeli sorular. Metinler genelde bilimsel oluyor. 30 dk.   dinleme tutuyor. 25 dk. da cevaplama  tutuyor. Toplam 55 dk. sürüyor. 30 üzerinden 18 almak gerekiyor (%60).

                          d) USE OF ENGLISH (Grammar) : 35 soru var.

                         Word Formation (8 soru)

                         Cloze test (10 soru)

                         Vocabulary (10 soru, yakın anlam) – çoktan seçmeli

                         Fill in the blanks (7 soru, tamamen gramer) – çoktan seçmeli

                         21 alan geçiyor. Süre 40 dk.

Not: Toplam 120 puan. 72 alan geçeyor. Bir bölümden kalan başarısız sayılıyor. Geçme dereceleri A, B, C olarak belirleniyor.. A ile geçenler bölüm İngilizce derslerinden muaftutuluyor.

TOBB Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

1. AŞAMA: Listening, Reading ve Grammar becerilerini sınayan 125 soruluk Preliminary Test uygulanmaktadır. Bu sınavdan 70`in altında not alanlar ll. Aşamaya girmeye hak kazanamazlar ve Hazırlık Sınıfına A kurundan (Elementary) başlarlar.70 ve üzerinde not alanlar bundan sonraki aşama olan Writing ve Speaking sınavlarına girerler.

2. AŞAMA: Writing ve Speaking sınavlarından ortalama 65`in altında alanlar TOEFL PBT sınavına giremezler ve Hazırlık Sınıfına B kurundan (Intermediate) başlarlar.65 ve üzerinde not alanlar ise TOEFL PBT sınavına girerler ve bu sınavı geçtiklerinde  Hazırlığı atlamış kabul edilirler.Geçemiyenler ise C kurunda yarım dönem Hazırlık okurlar.

Çankaya Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Hazırlık Atlama Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

 • 1. AŞAMA:
  • a) Reading: 5 okuma parçasını kapsamaktadır.Her parçada 7 adet soru bulunmaktadır.Toplam 35 puan.
  • b) Writing:
   • I.Kısım: 100 – 150 kelimelik bir paragraf yazdırılıyor.Toplam 10 puan.
   • II..Kısım: Bir metnin özeti yazdırılıyor.Toplam 5 puan.
  • 2. AŞAMA:
   • I. Listening
    • a) Lecture: 2 adet var.Her bir lecture 10 puan ve 7 – 8 dakika sürüyor.Sorular çoktan seçmeli.
    • b) Dialogue: Karşılıklı konuşma dinletiliyor.Toplam 5 puan.
   • II. Language use:
    Paragraf tamamlayan ve bozan cümleler soruluyor.Toplam 15 puan.
   • III. Speaking
    Toplam 10 puan.

Birinci aşamaya giren bütün öğrenciler puan şartı aramaksızın ikinci aşamaya girebiliyorlar.Birinci aşama ve ikinci aşamadan aldıkları not toplamı 60 ve üzeri olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı okumuyorlar.

Ankara Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

2 aşamadan oluşmaktadır.

1.aşamada Use of English ve Reading bölümleri var.Toplam 60 puan.

2.aşamada ise Listening ve Writing(essay writing) bölümleri var.Toplam 40 puan.

Ufuk Üniversitesi

100 soruluk çoktan seçmeli bir test var.İlk 40 soru grammar ve vocabulary. 41-90 arası sorular cümle tamamlama, paragraf tamamlama, anlamı bozan cümle ve cloze test şeklinde. Son 10 soru ise reading comprehension.

Atılım Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Proficiency tarzında,100 soruluk,çoktan seçmeli bir sınav.3 okuma metni ve bunlarla ilgili comprehension soruları var. Ayrıca,Use of English bölümünde, irrelevant sentence, paragraph completion, paragraph formation, dialague completion, closest meaning tarzında sorular var. Cloze test var.

20 soru vocabulary,5 soru word formation,5 soru phrasal verb,5 soru sentence completion,5 soru rewrite şeklinde.Sınavın sonunda da 15 puanlık Essay Writing bölümü var.

Hacettepe Üniversitesi (HUPE) Hazırlık Atlama Sınavı

100 soruluk,proficiency tarzında,çoktan seçmeli bir sınav. Grammar,Reading ve Vocabulary bölümlerinden oluşuyor.

Gazi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

100 soruluk,proficiency tarzında bir sınav.

1-40   : Dilbilgisi

41-52 : Kelime Bilgisi

53-56 : Türkçe-İngilizce Çeviri

57-60 : İngilizce-Türkçe Çeviri

61-64 : Cümle Tamamlama

65-68 : Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle

69-73 : Anlamca En Yakın Cümle

74-77 : Diyalog Tamamlama

78-81 : Boş Bırakılan Yere Uygun Düşen İfade Bulma

82-85 : Verilen Duruma Uygun Düşen İfade Bulma

86-100 :Verilen Metinlerdeki Soruları Cevaplama

Bahçeşehir Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 temel beceriye ( Reading,Listening,Writing ve Speaking ) yer veren bir sınav.Sınav 2 bölümden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM:Yazılı Sınav:

Toplam 50 adet çoktan seçmeli soru var.Öğrencinin okuma,yazma ve dinleme becerilerini sınıyor.Ağırlık derecesi %75.Sınav 160 dak.sürüyor.

 • Reading  : 30 soru,50 dak.
 • Listening : 20 soru,50 dak.
 • Writing   : Essay Writing.3 konu veriliyor ve bir tanesi hakkında yazılıyor.Ortalama 250 kelime isteniyor.Sınav 60 dakika sürüyor.

2.BÖLÜM: Sözlü Sınav:
Her öğrenci için 6-8 dakika süre veriliyor.Ağırlık derecesi %25

Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Proficiency tarzında bir sınav.İlk 68 soru tipik dilbilgisi ve kelime bilgisi soruları.Geri kalan sorular ise,paragraf tamamlama,en yakın anlamı bulma,metinden ana fikir çıkarma,metinle ilgili soruları cevaplama tarzında sorular.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 bölümden oluşan bir sınav.

Use of English : 40 puanlık çoktan seçmeli sorular

Vocabulary     : 20 puanlık çoktan seçmeli sorular

Reading Comprehension : Öğrencilerin okuduğunu anlama,yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını metinden çıkarabilme becerileri sınanır.20 puanlık çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır.

Writing : 3 kompozisyon konusu verilir ve biri hakkında 300 civarında kelime kullanarak kompozisyon yazılması istenir.20 puan.

İstanbul Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

4 bölümden oluşan bir sınav.

Reading      : 40 soru
Listening    : 30 soru
Grammar   : Boşluklu okuma parçaları,cümleler,diyaloglar,anlam bütünlüğünü bozan cümleler
Writing      : Yaklaşık 350 kelimelik bir essay yazdırılıyor

Boğaziçi Üniversitesi (BUEPT) (BÜYES)

Listening, Reading ve Writing bölümlerinden oluşmaktadır.

I. Listening: Seçici Dinleme ve Ayrıntılı Dinleme olarak 2`ye ayrılır.

   Seçici Dinleme: Metinler bir öğretmen tarafından bir kez okunur. Sorular dağıtılır ve 3 dakika süre verilir.

   Ayrıntılı Dinleme: Sorular önceden görülmez.Öğrenciler dinlerken boş bir kağıda not alabilirler. Daha sonra 15 dakika cevaplama süresi verilir.

II. Reading: 2 bölümden oluşur.
Arayarak Okuma: Öğrenciler önce soruları okurlar ve daha sonra gerekli bilgiyi metnin içinde bulurlar.8 – 10 sorudan oluşur ve 20 dakika sürer.
Ayrıntılı Okuma: Metin okunur ve daha sonra sorular cevaplanır.8 – 9 sorudan oluşur ve 30 dakika sürer.

III. Writing: 2 farklı konu hakkında yaklaşık 250 kelimelik 2 ayrı komposizyon yazılır. Her bir komposizyon için 40  dakika süre verilir.

Sınav süresi toplam 3.5 saati.r. Geçme notu C (60)`dir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İstanbul üniversitesiSınav 3 bölümden oluşmaktadır.

I. Use of English : 4 metin veriliyor ve sorular cloze test şeklinde çoktan seçmeli soruluyor.Toplam 35 soru var ve toplam 35 puan
II. Reading Comprehension : 30 soru var.4 metin veriliyor metinlerle ilgili sorular,kelime bilgisi soruları,reference soruları ve ana fikir soruları var.Toplam 45 puan.
III. Writing : 4 konu veriliyor ve 1`i hakkında 250-300 kelimelik bir essay yazılıyor.20 puan

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) Hazırlık Atlama Sınavı

2 aşamadan oluşmaktadır.

1. Aşama:100 soru vardır. Dilbilgisi, Okuma, Kelime Bilgisi ve Hata Tanıma bölümlerinden oluşur. Her bölüm 25 puandır ve % 60 başarı gerekir.

2. Aşama: Odak noktası Akademik İngilizce. Sınav 5 bölümden oluşur. Okuma, Yazma, Dinleme, Hata Düzeltme ve Konuşma. Geçme notu 60`dır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

İlk bölümde 3 adet writing konusu verilir ve biri hakkında komposizyon yazılır.40 – 45 dakika sürer. Ağırlık derecesi %30`dur.

Daha sonra 100 soruluk Proficiency tarzında bir sınav vardır. Ağırlık derecesi %70 dir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

Sınav 2 aşamadır ve farklı günlerde yapılır.

1.AŞAMA : Language Use & Reading Comprehension ( 90 dk.)

Language Use : Toplam 40 soru var ve her bir soru 0.5 puan,toplam puan 20.
Reading Comprehension : Toplam 30 soru var,ve her bir soru 1 puan,toplam 30 puan.
Sentence Completion
Paragraph Completion
Supporting Ideas
Text Comprehension

2.AŞAMA: Listening Comprehension,Note-Taking ve Writing( 170-180 dak.)

Listening Comprehension : 40 soru var,her biri 0.5 puan,toplam süre 65-70 dak. ve toplam puan 20.
Statements
Dialogues
Mini Talks
Interviews
Lectures

Listening ve Note-Taking : 4-6 soru var, toplam 10 puan ,ve süre 20-25 dak.
Listening ve Note-Taking
Answering Open-Ended Questions

Writing
Toplam 20 puan.Süre 55 dakika

1)- An open-ended question( 5 puan)
2)- Paragraph to be written on a separate sheet ( 15 puan)

  KOÇ ÜNİVERSİTESİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

TOBB ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARRASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

VE DİĞER BİR ÇOK ÜNİVERSİTELER

Hazırlık Atlama Kurslarına kimler katılabilir?

Üniversite sınavını kazanıp, hazırlık sınıfına devam etmek istemeyen öğrenciler,

Hazırlık sınıfını tamamlamış ancak geçer not alamayan öğrenciler.

Hazırlık Atlama Sınav Programında ;

STRUCTURE

READING,

WRITING,

LISTENING

SPEAKING

Becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun bir program uygulanacaktır.

Yapacağımız seviye tespit sınavında öğrencilere başarıları oranında garanti verilir.

STRUCTURE

READING

CLOZE TESTS

SENTENCE COMPLETION

DIALOGUE COMPLETION

FINDING THE MISTAKES

VOCABULARY

WORD FORMATIONBir cevap yazın

Uzman Eğitim danışmanlarımız sorularınızı yanıtlamak için burada. Bize herşeyi sor!