İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm AnabilimDalı Unvan Drc. Adet Nitelik
1 İ.İ.B.F. SağlıkYönetimi Hastaneİşletmeciliği Profesör 1 1 Sağlık Kurumları Yönetimi alanındadoçentlik unvanına sahip olmak,

Bağlantılı Sağlık alanında

uluslararası çalışması bulunmak,

Sağlık alanında Bibliyometrik ve

Bilimsel Haritalama Yöntemlerini

içeren çalışmaları bulunmak.

2 Mühendislik ve Mimarlık İnşaatMühendisliği Hidrolik Yrd.Doç.* 2 1 İnşaat mühendisliği alanında doktorayapmış olmak. Hesaplamalı

akışkanlar dinamiği ve borularda

sediment taşınımı ile ilgili

çalışmaları olmak

3 Mühendislik ve Mimarlık İnşaatMühendisliği YapıMalzemeleri Yrd.Doç.* 2 1 İnşaat mühendisliği alanında doktorayapmış olmak. Betonun yüksek hızlı

şekil değiştirme koşulları altında

karakterizasyonu ile ilgili

çalışmaları olmak.

4 Mühendislik ve Mimarlık Biyomedikal Mühendisliği BiyomedikalMühendisliği Yrd.Doç.* 2 1 Biyomedikal, Elektrik-Elektronik,Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği Lisans mezunu olup,

Doktora sırasında Biyomedikal

Mühendisliği alanında çalışmalar ve

yayınlar yapmış olmak

5 Mühendislik ve Mimarlık Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Yrd.Doç.* 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliğialanında doktora yapmış olmak.

Sinyal işleme ve Haberleşme

konularında ulusal/uluslarası

projelerde çalışmış olmak ve

yurtdışında doktora sonrası

çalışmalarda bulunmuş olmak

6 Mühendislik ve Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Yrd.Doç.* 3 1 Kentsel Tasarım, Analiz ve Dönüşümkonularında çalışmalar

yapmış olmak

7 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Anasteziyoloji veReanimasyon Yrd.Doç. 3 1 Kardiyovasküler anastezi alanındadeneyimli olmak,

Serebraloksimetri monitorizasyonu

konusunda çalışmaları olmak.

8 Sağlık Bilimleri Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd.Doç. 2 1 İç Hastalıklar Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak Gastroenteroloji Hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak
9 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yrd.Doç. 3 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak, Yoğun bakım alanında çalışmaları bulunmak
10 Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilityasyon Fizyoterapi ve Rehabilityasyon Yrd.Doç. 3 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak, Nörolojik Rehabilitasyon ve Fizyoterapide ölçme değerlendirme ölçekleri konusunda çalışmaları bulunmak

 

Diğer Şartlar:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 – Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 – Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 – Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

9 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Bir cevap yazın

× Bize Whatsapp'dan7/24 Yazın